เมืองพัทยาเข้าจัดระเบียบเรือ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย หลังนักท่องเที่ยวโวยสารพัดปัญหา “ตัดราคากันเอง-ลอยแพลูกค้า”

ที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแหลมบาลีฮาย นายคมกฤช พลวิชิตร รักษาการ หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการหารือเรื่องมาตรฐานเรือท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา และจัดระเบียบเรือท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาให้ได้มาตรฐานและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน หลังจากที่ปัจจุบันเกาะล้านกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในยุคโควิด-19 พบว่าเรือท่องเที่ยวที่บางส่วนที่รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้หันมารับนักท่องเที่ยวชาวไท และเนื่องจากสถานการณ์การท่องเที่ยวตอนนี้ซบเซา นักท่องเที่ยวมีเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้น ทำให้เกิดการแข่งขันในเรื่องของราคาเรือท่องเที่ยวมากขึ้น โดยราคาเรือโดยสารขนาดใหญ่จะเป็นราคาที่ภาครัฐกำหนดและเป็นราคากลางอยู่แล้ว แต่ในส่วนของราคาเรือเร็ว มีการแข่งขันราคากันรุนแรง โดยบางบริษัทมีการขายแบบไปและกลับจะถูกกว่าแบบไปเที่ยวเดียว ซึ่งในบางครั้งมีการตัดราคากันและมีเรือบางลำที่ผู้โดยสารจ่ายแบบไปกลับ แต่พอผู้โดยสารเรียกให้รับ กลับลอยแพ บางลำรับผู้โดยสารจำนวนเกินกว่าที่ภาครัฐกำหนด ทั้งนี้หลังนักท่องเที่ยวประสบปัญหาได้มีการโพสต์ผ่านทางสื่อโซเชียล สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

การมาหารือในครั้งนี้ ส่วนของเมืองพัทยาได้มารับทราบปัญหา พร้อมเตรียมจัดระเบียบในเรือทุกประเภทที่ได้ใช้ท่าเทียบเรือแหลบบาลีฮายเป็นสถานที่รับผู้โดยสาร ให้อยู่ในความเป็นระเบียบและได้มาตรฐาน ที่ผ่านมาพบว่าด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เรื่องของการจัดระเบียบหย่อนยานลง จึงทำให้เกิดการจัดระเบียบในครั้งนี้ขึ้น โดยเมืองพัทยาได้เปิดโอกาสให้เรือท่องเที่ยวทุกประเภท ยื่นขอรับใบอนุญาตเทียบเรือ ณ สะพานท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ซึ่งกำหนดยื่นเอกสารภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นวันสุดท้าย ก่อนที่จะได้รวบรวมจำนวนเรือและหาแนวทางในการจัดระเบียบที่เหมาะสมต่อไปตามลำดับ.