+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

เมืองพัทยานำทีมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดธรรมสามัคคี ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมแจกข้าวกล่องช่วยเหลือประชาชน

นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ พร้อมด้วย นายดำรง เกียรติพินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา ทีมจิตอาสา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา นำรถน้ำและอุปกรณ์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดธรรมสามัคคี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้กระจายกำลังกันฉีดน้ำและทำความสะอาดลานวัด ห้องน้ำ ศาลาสวดอภิธรรม เมรุ และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ชาวบ้านมาทำกิจกรรมทางศาสนากันอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังได้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่าง ๆที่มีการสัมผัสบ่อย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนและพุทธศาสนิกชน

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นนโยบายที่นายกเมืองพัทยาที่ให้ความสำคัญ เรื่องความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามศาสนสถานต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยาโดยในวันนี้ทางคณะและทีมจิตอาสา ได้ทำข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่อง แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่โดยรอบชุมชนวัดธรรมสามัคคี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด