+บริหารท้องถิ่น

ทต.หนองปลาไหล จัดบริการเชิงรุก เปิดบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2564

ที่ศาลา SML หมู่ 1 ต.หนองปลาไหล เมื่อวันที่16 มิถุนายน 2564ที่ผ่านมา นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายชัยยศ คงอยู่ รองนายกเทศมนตรี นายเกริก ปราบรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2564

นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลาไหล เปิดเผยว่า โครงการออกหน่วยบริการนอกพื้นที่ ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในปี 2564 นี้ วันนี้ถือว่าเป็นแรกของการออกหน่วย ในเดือนนี้ จะมีการออกหน่วยในวันที่ 16 , 17 ,23 , 24 , 30 มิถุนายน 2564 ที่ศาลา SML ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น.ในการออกหน่วยบริการประชาชน เปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียม น้ำประปา ค่าธรรมเนียมเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ส่วนใหญ่ที่มาชำระค่าภาษีจะเป็นในส่วนของภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน

สำหรับการบริการชำระภาษีเคลื่อนที่นั้น ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ฝั่งหนองเกตุใหญ่ให้ได้รับบริการที่สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางข้ามถนนสาย 331 เพื่อไปชำระภาษีที่เทศบาล ปัจจุบันประชาชนที่ต้องเดินทางไปเทศบาลต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนสายหลักเส้นใหญ่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมา ประชาชนอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปที่เทศบาลกันมากขึ้น ดังนั้นทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการที่สะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น.