วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์

กรมชลประทาน เนรมิตเมืองอัจฉริยะเหนือน้ำ “RID Floating City” กับนิทรรศการเสมือนจริงรูปแบบ 360 องศา ภายใต้งาน “RID TEAM สานพลังน้ำเป็น 1 เพื่อทุกคน”

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 119 ปี ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา ภายใต้งาน RID TEAM สานพลังน้ำเป็น 1 เพื่อทุกคน โดยมีแนวคิด “สนุกไปกับนวัตกรรมแห่งสายน้ำ” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจที่กรมชลประทานต้องการนำเสนอศักยภาพความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในเรื่องการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการน้ำ”

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กรมชลประทานจึงปรับรูปแบบการนำเสนอเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม โดยเชื่อว่านิทรรศการนี้จะสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกคนด้วยการเดินทางผ่านสายน้ำสู่เมืองอัจฉริยะเหนือน้ำ (RID Floating City) ที่จัดแสดงเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ตลอดระยะเวลา 119 ปี ของกรมชลประทาน กับความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสร้างวิถีชีวิตและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการเตรียมพร้อมสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580 โดยเป็นการสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานผ่าน Virtual Exhibition 360 องศา ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน http://119year.rid.go.th/

สำหรับนิทรรศการแบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 ปณิธานแห่งสายน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านโมเดลจำลอง 3 มิติ, โซนที่ 2 การเดินทางแห่งสายน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน นำเสนอแผนงานและโครงการภายใต้การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ในการกระจายนํ้า โดยการขุดคลองเชื่อมโยงนํ้าระหว่างแม่นํ้าสายหลักและต่อยอดสู่การสร้างประตูระบายน้ำ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ ด้วยเทคนิคโฮโรแกรม 3 มิติ, โซนที่ 3 เรื่องเล่าจากสายน้ำ การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน นำเสนอการบริหารจัดการน้ำและมาตรการเตรียมรับมือปัญหาตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center ) หรือ SWOC เพื่อทำหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำในแม่น้ำแบบเรียลไทม์, โซนที่ 4 ชีวิตกับสายน้ำ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ มีส่วนร่วมและเข้าใจขั้นตอนการส่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ผ่านการเล่นเกมตอบคำถาม ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้หลักคิดว่า การจัดการน้ำอย่างสมดุลเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ โซนที่ 5 : นวัตกรรมแห่งสายน้ำ กรมชลประทานกับการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ นำเสนอนวัตกรรมเด่นที่จะนำพาให้กรมชลประทานก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ 4.0 อาทิ กระบวนการสำรวจภาคพื้นดินด้วยสัญญาณดาวเทียม กระบวนการสำรวจพื้นผิวน้ำ ด้วยเทคโนโลยี Echo Sounder แบบ Multi beam กระบวนการสำรวจทางอากาศโดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศ เป็นต้น

นิสิตนักศึกษา นักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา : “RID TEAMสานพลังน้ำ เป็น 1 เพื่อทุกคน” อย่างใกล้ชิดในรูปแบบออนไลน์และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้าน กว่า 10,000 ชิ้น ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 มิถุนายนนี้ ได้ที่ https://www.rid.go.th/main/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ จิตต์สิริ โทร. 094 323 5641, 081 441 1510
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี