สระแก้วปิดด่านฯ บ้านเขาดิน-บ้านหนองปรือ-ตาพระยา 14 วัน เริ่ม23 มี.ค.นี้

จากกรณี นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา และ นพ.ศุภโชค นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว แถลงมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ฉบับที่ 2 พร้อมทั้งออกคำสั่งจังหวัดที่ 764/2563 อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เห็นชอบให้ดำเนินการระงับการใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้า เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-5 เม.ย.63 รวม 14 วัน ประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินและจุดผ่อนปรนทางการค้าที่บ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ และจุดผ่อนปรนทางการค้าตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ต่อมา นายนพจอม งามมีศรี อดีต สจ.เขตอำเภอคลองหาด กล่าวว่า การระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-5 เม.ย.63 รวม 14 วัน ให้คงเหลือเพียงจุดผ่านแดนถาวรเข้า-ออก มายังประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นคือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ พร้อมสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ถือเป็นจุดเดียวที่มีเครื่องเทอร์โมสแกนที่สามารถตรวจวัดอุณภูมิบุคคลและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางข้ามแดนได้ครั้งละจำนวนมากๆ ด้วย

นายนพจอม ยังกล่าวถึงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประกาศปิดด่านถาวรบ้านเขาดินด้วยนั้น ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการหลายรายมาปรึกษาว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะสั่งสินค้ามาแล้วถ้าหยุดถึง 14 วันความเสียหายจะเกิดขึ้น สำหรับจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินมีชาวกัมพูชาเข้าออกในการจับจ่ายชื้อของวันหนึ่ง 1-2พันคน ค่าเสียหายวันละ 10 ล้านบาท ผู้ประกอบการก็เห็นใจรัฐบาลและจังหวัดสระแก้วในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตามฝากถึงรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการอย่างไรบ้างจากผลกระทบในครั้งนี้

ขณะที่ นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นายอำเภอคลองหาด กล่าวว่า คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เพิ่มเติมมาตรการเร่งด่วนปิดด่านถาวรบ้านเขาดินชั่วคราว ตนก็พร้อมปฏิบัติตาม โดยให้ทางอำเภอคลองหาดตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ รวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น นวด นวดแผนไทย นวดแผนโบราณ สปา และสถานบริการอื่น ๆ ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ และร้านอินเตอร์เน็ต ถ้ามีก็ให้ปิดบริการไปตั้งแต่วันที่20 มี.ค.ถึงวันที่ 2 เม.ย.2563 นอกจากนั้น ในส่วนของโรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรอง มีเจลล้างมือ ป้องกันการติดเชื้อให้พนักงาน และทำความสะอาดพื้นผิวพื้นที่และจัดการขยะอย่างถูกวิธีด้วยเช่นกัน

ด้าน พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา กล่าวว่าในวันนี้( 22 มี.ค.63) พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา จะเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่จุดผ่อนปรนตาพระยา อ.ตาพระยา ,จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ และด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด กรณีมีการปิดช่องอนุโลม 15 จุด ,จุดผ่อนปรนฯ 2 แห่ง และด่านผ่านแดนถาวรอีก 1 แห่ง ไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหลังคำสั่งจังหวัดสระแก้วจะมีผลในวันที่ 23 มี.ค.63 นี้

ส่วนมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหมากมุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ผู้นำชุมชน อสม.บ้านโนนสูง ต.โนนหมากมุ่น ร่วมกับทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 102 กองกำลังบูรพา กองร้อย อส.อำเภอโคกสูง ร่วมกันตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID 19 ) ในประชาชนชาวกัมพูชาที่เข้ามารับจ้างแรงงานภาคการเกษตรในพื้นที่ ณ จุดตรวจบ้านโนนสูงหมู่ที่ 2 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เบื้องต้น ไม่มีชาวกัมพูชาที่มีอาการเข้าข่ายโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอโคกสูงแต่อย่างใด

ที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก ตม.สระแก้วร่วมกับ พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.ทพ.12 ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจคัดกรองด่านตรวจควบคุมโรคระหว่างประเทศ อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าประเทศไทย ด่านตรวจศุลกากรอรัญประเทศ ด่านตรวจร่วมยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ภายหลังตรวจเยี่ยมการคัดกรองแรงงานกัมพูชาเข้า-ออก ในพื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและกัมพูชา.