ผบ.ทร.ประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย จ่าเอกอริย น้อยมี ฮีโร่ทหารเรือ ช่วยเหลือหญิงถูกปล้นทรัพย์บนสะพานลอย

ที่กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ จ่าเอก อริย น้อยมี พยาบาลแผนกพลาธิการ เรือหลวงท่าดินเเดง หมวดเรือที่ 2 กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ที่ได้ให้การช่วยเหลือหญิงถูกชิงทรัพย์ได้รับบาดเจ็บบนสะพานลอย หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จนได้รับความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ขณะที่ จ่าเอกอริย อยู่ในระหว่างเดินข้ามสะพานลอยได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือ ด้วยความที่มีสติและจิตใจที่กล้าหาญ จึงตัดสินใจวิ่งติดตามผู้กระทำผิด จนสามารถควบคุมตัวและนำทรัพย์สินของมีค่าคืนแก่ผู้เสียหาย รวมถึงปฐมพยาบาล ผู้ประสบเหตุที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งประสานศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษา ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังได้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำตัวผู้กระทำผิดไปดำเนินตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวชมเชย จ่าเอกอริย ว่า การกระทำดังกล่าว ได้แสดงถึงความกล้าหาญที่ยอมเสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตนเอง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือ ให้ปรากฏต่อสาธารณชน นับเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง กองทัพเรือ ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า จ่าเอกอริย น้อยมี เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีสมควรได้รับ การยกย่องชมเชยและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.ร.ต.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ได้ประกาศเกียรติคุณแก่ จ่าเอกอริย โดยผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กล่าวแสดงความชื่นชมว่า จ.อ.อริย น้อยมี ถือเป็นความภาคภูมิใจของ กองทัพเรือ กองเรือยุทธการ และกองเรือทุ่นระเบิดเป็นอย่างยิ่ง ที่ จ.อ.อริย ได้เสียสละแสดงถึงความกล้าหาญ ในการช่วยเหลือประชาชน

พร้อมทั้งได้มอบเหรียญพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม พ.ศ.2538 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2538 เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำความดี การแสดงความจงรักภักดี และเป็นสิริมงคลแก่ จ่าเอก อริย น้อยมี และครอบครัวต่อไป

สำหรับ จ.อ.อริย เป็นจ่าพยาบาล ก่อนหน้านี้เคยประจำการอยู่ที่ ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ก่อนจะย้ายไปสังกัด กองร้อยพยาบาล กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน โดยปัจจุบันเป็นจ่าพยาบาล สังกัด เรือหลวงท่าดินแดง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ