วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนตำรวจ

สภ.หนองปรือ จับมือชุมชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร นำร่อง “บ้านหนองน้ำเต้าลอย”

ที่ วัดสว่างอารมณ์ ต.โป่ง อ.บางละมุง นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำชุมชน เข้าร่วมในพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ

พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ กล่าวว่า สำหรับการทำ MOU โครงการชุมชนยังยืนด้วยปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เข้าไปสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจหาผู้เสพในชุมชน เข้าเอกซเรย์พื้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์

โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX และค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่แล้ว ประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชนของตนเองให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

สำหรับในพื้นที่สภ.หนองปรือ อ.บางละมุง ได้นำร่องที่หมู่บ้าน หนองน้ำเต้าลอย เป็นหมู่บ้านแรก ที่มีประชาชนมากกว่า 700 หลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่จะติดตามผลระยะเวลา 3 เดือน เพื่อนำกลุ่มผู้ที่ติดสารเสพติดมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อไป.