ผ่านเรียบร้อย!ฉีดวัคซีนกันโควิด-19 เข็ม2 ต.โป่ง-เขาไม้แก้ว ผู้ไม่มาตามนัด ไปฉีดได้ที่รพ.บางละมุง

ที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง (4 มิถุนายน 2564) ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่ง และตำบลเข้าไม้แก้ว ต่างเดินทางมารับการฉีดวัคซีนล็อตพิเศษ เข็มที่ 2 กันอย่างต่อเน่อง หลังจากที่พบว่าได้รับการฉีดเข็มแรกกันไปเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มาในวันนี้ผู้ทีได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วนั้นจะต้องมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันนี้ บรรยากาศภาพรวมในการรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบ

นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เผยว่า สำหรับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 วานนี้ มีผู้ไม่ได้มารับวัคซีนจำนวน 15 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลโทรศัพท์ไปตามแล้วก็ยังไม่มา สาเหตุมาจากบางส่วนติดธุระจริงๆ บางส่วนก็กลัวกับอาการผลข้างเคียงที่ในเข็มแรก บางคนมีอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อ บางคนเป็นไข้ เลยตัดสินใจไม่มารับวัคซีนในเข็มที่ 2 ในส่วนองผู้ทีไม่ได้มารับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 จากนี้ไปสามารถไปรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลบางละมุง และหากตัดสินใจว่าจะไม่รับการฉีดเข็ม 2 อีกแล้ว ทางโรงพยาบาลจะมีหนังสือให้ผู้ที่ไม่รับวัคซีนในเข็ม 2 เซ็นยืนยันว่าจะไม่รับวัคซีนดังกล่าว ส่วนวัคซีนที่เหลือจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ด้านนางสาวพิชญา จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เปิดเผยว่า สำหรับเข็มที่ 2 ของผู้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนตำบลเขาไม้แก้ว มีจำนวน 270 ราย และตำบลโป่ง 500 ราย ซึ่งในส่วนของตำบลเขาไม้แก้วคาดว่าน่าจะมาไม่ครบ เนื่องจากว่ามีบางรายที่มีผลกระทบกับร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อเมื่อยล้า มีอาการเป็นไข้ จึงทำให้คาดว่าจะไม่มารับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางอบต.ส่งเจ้าหน้าที่ไปสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แก่ประชาชนคนดังกล่าวแล้ว แต่ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนว่าจะมาหรือไม่มา เนื่องจากการฉีดวัคซีนต้องมาจากความสมัครใจ ทาง อบต.ไม่สามารถที่บังคับได้.