วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+covid-19ชุมชน

ทม.หนองปรือ แจงเหตุจ่ายเงินเยียวยาล่าช้า เหลือ130 ราย เคลียร์เอกสารจบจ่ายทันที

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2563 นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยถึงกรณี เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดรับลงทะเบียน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)จากภาครัฐว่า ตั้งแต่วันที่ 21-24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 11,067 ครัวเรือน ทางคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ประกาศผู้มีสิทธิทั้งหมด 10,883 ครัวเรือน แยกเป็นงบประมาณจากเทศบาลเมืองหนองปรือ 5,442 ครัวเรือนๆ ละ1,000 บาท คิดเป็นเงิน 5,442,000 โดยโอนเข้าบัญชีทั้งหมด และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 5,441 ครัวเรือน ๆละ 1000 บาท คิดเป็นเงิน 5,441,000 บาท โอนเข้าบัญชีกรุงไทย 3,474 ครัวเรือน รับเงินสด 1,967 ครัวเรือน ซึ่งทั้งหมดได้มีการโอนเงินและจ่ายเงินให้ประชาชนที่เดือนร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางปัทมา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันพบว่าเหลือเพียง130 ราย ที่ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แยกเป็นโอนเข้าบัญชีกรุงไทย43 ครัวเรือน รับเงินสด 87 ครัวเรือน ซึ่งทั้ง 130 ครัวเรือนนี้ จะเริ่มทยอยได้รับเงิน เพราะว่าติดปัญหาในเรื่องของการพิจารณาหลักฐานเอกสารที่มีไม่ครบ ทำให้ทางคณะกรรมการพิจารณาล่าช้า แต่จะได้ครบทั้ง 130 รายแน่นอน รวมแล้วทางเทศบาลเมืองหนองปรือและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ 11,013 ครัวเรือน หรือคิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนประชากรทั้งหมด รวมเป็นเงิน 11,013,000 บาท ซึ่งเงินที่ได้นี้อาจจะไม่มากพอที่จะใช้ประทังชีวิตไปตลอดวิกฤตนี้ แต่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือจากภาครัฐในเบื้องต้น ส่วนรายที่มีปัญหาสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-933119