คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี คุมเข้ม ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท-จับกลุ่มมั่วสุม สองทุ่ม-ตีสี่ มีผล 3 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งที่ 45/2564 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2564 ให้

1.ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันถัดไป

2.ห้ามมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ยังได้ออกคำสั่งที่ 44/2564 ลงวันที่ 2 ก.ค 2564 ดังต่อไปนี้

1. ปิดบริษัท “เหยี่ยนไห่ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด” ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2564 โดยให้สถานประกอบการพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการดังกล่าวทุกคนถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

2. ปิดบริษัท “ห้วยยายจีน น้ำแข็งหลอด จำกัด” ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 กรกฎาคม 2564 โดยให้สถานประกอบการพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการดังกล่าวทุกคนถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564