วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม

สท.เขต 1 ทม.หนองปรือ นำทีมกองช่างปรับภูมิทัศน์ถนนชัยพรวิถี หวังเป็นถนนน่ามอง ลดสภาพป่ารกทึบ

บริเวณถนนชัยพรวิถี ก่อนทางขึ้นสะพานต่างระดับ ( 3 มิถุนายน 2564) สมาชิกสาภเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 1 ประกอบไปด้วย นายชาติชาย ใจตรง นายจำแลง อวบเอิบ นายสิทธิชัย ฟูกิจนาวิน นายปิยณัฐ หลีฮกเส็ง นายธวัช เผือกบุญนาค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ นำเครื่องมือเข้าปรับสภาพภูมิทัศน์ บริเวณ 2 ข้างทางถนนชัยพรวิถี ก่อนขึ้นสะพานต่างระดับมอเตอร์เวย์ ในระยะทาง 1 กิโลเมตร หลังพบว่า 2 ข้างทางเป็นป่ารกทึบและไม่ค่อยมีไฟแสงสว่าง เกรงว่าอาจจะเป็นสถานที่ในการก่อเหตุอาชญากรรมได้

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 1 จึงประสานกับเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ นำเครื่องจักรหนัก อาทิ รถแบ็คโฮ มาเกลี่ยพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง ตัดต้นไม้และถางหญ้าข้างทาง รวมถึงเก็บขยะ ส่วนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นตาย ได้โค่นเพื่อปรับพื้นที่ไหล่ทางให้โปร่ง โล่งสายตา และมีความปลอดภัยมากขึ้น เจ้าหน้าที่เกลี่ยพื้นที่ให้ลึกจากไหล่ทางไปประมาณ 5 เมตร ในอนาคตจะมีการปรับปรุงไหล่ทางในช่วงดังกล่าวให้มีความสวยงาม นำต้นไม้ที่มีความคงทนและสวยงาม ไม่ต้องดูแลมาก อาทิ ต้นทองอุไร มาปลูกเพื่อเสริมความสวยงามให้กับถนนเส้นดังกล่าว ให้เป็นถนนน่ามองอีกเส้นหนึ่งของเมืองหนองปรือ ส่วนสายสื่อสารต่างๆ ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะเชิญบริษัทสายสื่อสารต่างๆ มาร่วมกันจัดให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น.