+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

บ้านเมืองจะน่าอยู่ วอนทุกคนช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่

ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโรงโป๊ะหมู่ที่ 3 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)กรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล ขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วม บริเวณอ่าวบางละมุง และบริเวณป่าชายเลน ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอบางละมุง ผู้แทนนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนายมาโนชย์ ทรงโยธิน กำนันตำบลบางละมุง นางปิยะธิดา ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองแผนงานท่าเรือแหลมฉบัง กลุ่มชาวประมง พี่น้องชาวชุมชนร่วมกิจกรรมฯ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อลดปริมาณขยะสะสม ที่เกิดจาก การประกอบอาชีพประมง ขยะจากชุมชนชายฝั่ง และคลื่นลมที่พัดพาขยะมาบริเวณชายหาด และป่าชายเลน ในเขตพื้นที่อ่าวบางละมุง บ้านโรงโป๊ะ ให้บางละมุงเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป.