ชุมชนสาธารณสุข

รพ.สิริกิติ์จัดแข่งขันกีฬา Sport Day เสริมสร้างสุขภาพรู้รักสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สัตหีบ,ชลบุรี (11ธ.ค.62) พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก ภูริศร์ ชมะนันทน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ มาเป็นประธานในพิธีเปิด Sport Day กีฬาโรงพยาบาล ณ อาคารกีฬา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะกรรมการกีฬา ข้าราชการ ทหาร พนักงานราชการ ในสังกัดเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยหลังจากพิธีเปิดเป็นการแข่งขันกีฬาฮาเฮ ซึ่งสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ผ่านการรับรองเป็นสถานพยาบาลคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และได้ผ่านการรับรองเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขทั้งสองรางวัลคุณภาพนี้คือ ความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล ดังนั้นการรักษาความเป็นคุณภาพโดยการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่องจึงนับเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการกีฬาโรงพยาบาล จึงได้จัดกิจกรรม SPORT DAY โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้บุคลากรของโรงพยาบาล มีการสร้างเสริมความสามัคคีและมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ภายในกิจกรรม SPORT DAY ประกอบไปด้วยการประกวดลีคเดอร์กองเชียร์และการแข่งขัน 12 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล สนุกเกอร์ แชร์บอล วอลเลย์บอล ปาเป้า แบดมินตัน เปตอง ว่ายน้ำจักรยาน เทเบิ้ลเทนนิส เดินวิ่ง กอล์ฟ โดยแบ่งกำลังพลของโรงพยาบาลทั้งหมดออกเป็น 4กลุ่มสี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีขียว และสีม่วง

นาวาเอก ภูริศร์ ชมะนันทน์ กล่าวว่า ตามที่ทราบกันแล้วว่า โรงพยาบาลของเราดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการ ด้านการรักษาพยาบาล ฉะนั้นภาวะสุขภาพของบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญเพราะเมื่อทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะมีศักยภาพปฏิบัติงานคุณภาพได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ Sport Day จึงนับเป็นกิจกรรมที่สามารถเติมเต็มและสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น แต่ก็เป็นเพียงการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้รู้สึกอยากออกกำลังกายในเบื้องต้นเท่านั้น กระผมจึงอยากเชิญชวนให้บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนให้เวลากับตัวเองในการออกกำลังกายทุกวัน และสำหรับกิจกรรม Sport Day ในครั้งนี้กระผมก็ขอให้การดำเนินการประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังและขอให้ทุกคนร่วมกันสร้างความสนุกสนาน สมัครสมานสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี