เดดไลน์15 วัน เมืองพัทยาลุยรื้อแน่ 2 อาคาร “บ้านสุขาวดี” รุกที่สาธารณะ-แนวชายหาด

ความคืบหน้ากรณีการรื้อถอนอาคารในพื้นที่ “บ้านสุขาวดี” ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่มีการก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณะหรือมีการบุกรุกที่ดินขนาด 11 ไร่ 1 งาน ซึ่งยืดเยื้อมานานหลายปี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 18 ต.ค.2564 นายเกียรติศักดิ์ คงเขียว วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักการช่าง พร้อมด้วย นายกฤษฎาสิทธิ์ เกษจินดา นำหมายคำสั่งเมืองพัทยา ไปปิดประกาศ เพื่อการรื้อถอนอาคารที่ก่อ สร้างฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของ บ.เฮลท์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ได้ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกอบด้วยอาคาร A ซึ่งเป็นอาคารโครงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 18.30×55.30 เมตรจำนวน 1 หลัง และป้ายโครงสร้างเหล็กขนาด 10×13 เมตร จำนวน 2 ป้าย ซึ่งเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณะหรือมีการบุกรุกที่ดินขนาด 11 ไร่ 1 งาน และอาคาร C ที่เป็นอาคาร ค.ส.ล.1 ชั้น ขนาด 5×15 เมตร จำนวน 1 หลัง ที่พบว่าอาคารอยู่ในแนวระยะถอยร่นจากระดับน้ำทะเล

นายเกียรติศักดิ์ เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เมืองพัทยาได้ออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 แบบ ค.7 เลขที่ 37/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และให้ดำเนินการภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ปรากฏว่าบัดนี้เลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งแต่อย่างใด จึงถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และมาตรา 62 (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงลงนามออกคำสั่งลงวันที่ 14 ต.ค.2564 ให้เมืองพัทยาเข้าทำการรื้อถอนอาคารดังกล่าว หลังจากปิดประกาศนี้แล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยวัสดุที่รื้อถอนจะถูกนำไปเก็บไว้และเจ้าของอาคารต้องชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของอาคาร A จำนวน 716,200 บาท และอาคาร C จำนวน 41,800 บาท โดยหากไม่ทำการชดใช้ค่าเสียหายในการรื้อถอน เมืองพัทยาจะนำวัสดุที่มีการรื้อถอนออกขายทอดตลาดในกำหนดเวลา 30 วัน

นายเกียรติศักดิ์ กล่าวอีกว่าคำสั่งดังกล่าวมีการปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของอาคารได้รับทราบชัดเจน หลังพบว่าเลยระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดให้รื้อถอนตามที่เมืองพัทยาได้ไปปิดประกาศก่อนหน้านี้ และจนถึงปัจจุบันถือว่าเลยเวลาที่กำหนดและหมดขบวนการในเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งของเมืองพัทยาไปแล้ว เนื่อง จากที่ผ่านมาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี ที่ระบุว่าคำสั่งเมืองพัทยาชอบด้วยกฎหมาย รวมไปถึงศาลปกครองที่แจ้งเรื่องมายังเมืองพัทยาว่าได้รับเรื่องร้องเรียนรอบใหม่จาก “บ้านสุขาวดี” เกี่ยวกับคำสั่งของเมืองพัทยา แต่ศาลปกครองไม่มีคำสั่งทุเลาหรือให้การคุ้มครองชั่วคราวแต่อย่างใด จึงถือเป็นอำนาจของเมืองพัทยาที่จะเข้าไปดำเนินการอย่างจริงจัง โดยจากการปิดหมายประกาศครั้งนี้จะให้ระยะเวลาเจ้าของอาคาร 15 วันก่อนที่จะเข้าไปรื้อถอน

ทั้งนี้นายกเมืองพัทยาได้ออกหนังสือคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเข้าไปดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว และยืนยันว่าจะมีการดำเนินการตามกำหนด เวลาแน่นอนหลังจากที่ปัญหาการก่อสร้างอาคารบุกรุกที่สาธารณะและก่อสร้างอาคารไม่ได้ระยะร่นตามแนวชายฝั่งยืดเยื้อมาเป็นเวลานานหลายปี.