วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

รพ.กรุงเทพพัทยาคึกคัก ครูเอกชนอ.บางละมุง ตบเท้าเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค พร้อมรับเปิดเทอม14มิ.ย.นี้

ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา (8 มิถุนายน 2564) บรรดาครูจากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,400 โดส หลังกระทรวงศึกษาธิการ เร่งเครื่องฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิดให้ครู หลังจากเลื่อนวันเปิดเทอม 2 รอบ จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

หลังจากมีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา และมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนมาแล้ว 2 ครั้ง จากวันที่ 17 พ.ค. ไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย. และจากวันที่ 1 มิ.ย. เป็นวันที่ 14 มิ.ย. เพราะเล็งเห็นว่าครูจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อน และคาดหวังว่าจากนี้ไปอีก 25 วัน ก่อนเปิดเทอมจะมีครูที่ได้ฉีดไปแล้วจำนวนมาก เพื่อจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,400 โดส เพื่อฉีดวัคซีนให้กับคณะครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง ให้ได้รับการฉีดวัคซีนจนครบ

สำหรับครูที่มารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ โรงเรียนได้ลงทะเบียนและส่งชื่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เพื่อส่งรายชื่อไปยังสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และจัดสรรวัคซีนซิโนแวคมายังสาธารณสุขอำเภอเพื่อจัดฉีดให้กับบุคลากรครูในพื้นที่อย่างทั่วถึง และเข็มที่ 2 จะได้รับต่อจากเข็มที่ 1 ไป 2-4 สัปดาห์