วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชน

เมืองพัทยาเดินหน้าพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด 11 แห่ง

ตามที่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการการปรับปรุงและการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้คณะเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ผ่านมาหลังจากลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆ และได้ประชุมร่วมกับตัวแทนโรงเรียนเมืองพัทยา 1-11 ไปแล้วนั้น

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมืองพัทยาได้จัดประชุมพิจารณาแนวทางพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาในเขตเมืองพัทยา โดย นางสุกุมล คุณปลื้ม คณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการการปรับปรุงและการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวแทนโรงเรียนเมืองในสังกัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะผู้ช่วยนายกเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา

นางสุกุมล คุณปลื้ม คณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการการปรับปรุงและการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยนายกเมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนและอำนวยความสะดวกผู้ปกครอง รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความหน้าที่ในสถานศึกษา ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลรวมถึงสภาพปัญหาทั้ง11โรงเรียนพบว่า สภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทั้งอาคารเรียน หลังคา ฝ้า เพดาน ที่ประสบปัญหาน้ำรั่วซึม อีกทั้งห้องสุขา โดยปัญหาเหล่านี้นายกเมืองพัทยาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการเร่งแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าว โดยที่ผ่านมาทางทีมคณะทำงานหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ผลการสรุปสภาพปัญหาในการแก้ไขเร่งด่วนทั้ง 11 โรงเรียน ในการดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้น ไม่ว่าเป็นการเร่งซ่อมหลังอาคารอาคารเรียนในแต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดในโรงเรียน รวมไปถึงแก้ไขปัญหาห้องสุขาของแต่ละโรงเรียนที่พบว่าบางโรงเรียนมีห้องสุขาไม่เพียงพอ บางโรงเรียนมีห้องสุขาแต่มีสภาพชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โดยหลังจากนี้จะนำรูปแบบการแก้ไขปัญหาซ่อมหลังคาที่เจ้าหน้าที่สำนักการช่างได้ออกแบบแล้ว สามารถใช้ได้กับทุกโรงเรียนไปดำเนินการต่อไป สำหรับงบประมาณที่จะนำมาดำเนินการส่วนหนึ่งจะเป็นงบประมาณของเมืองพัทยาและอีกส่วนจะเป็นงบประมาณจากเงินสะสมของแต่โรงเรียน หลังจากนี้จะนำแบบต่างๆ ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง เพื่อหาข้อสรุปความพร้อมในการดำเนินการของแต่ละโรงเรียนตามสภาพปัญหาของแต่ละโรง ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาให้เร็วที่สุด แต่ก่อนเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้คงไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ด้วยปัญหาหลักๆที่พบจะเป็นเรื่องของโครงสร้างซึ่งจะต้องมีการหาผู้รับจ้างในการดำเนินการในแต่ละโรงเรียนต่อไป

พร้อมกันนี้จะมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาควบคู่กันไป ซึ่งสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน คณะทำงานจึงใส่ใจตั้งแต่ปัญหาจากจุดเล็กๆไปถึงปัญหาใหญ่ ส่วนมาตรฐานการเรียนการสอนนั้น ทางโรงเรียนจัดแผนการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนที่ดีอยู่แล้ว จะเห็นได้จากความโดดเด่นของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน นอกจากการสำรวจสภาพปัญหาของโรงเรียนแล้วยังมีการสำรวจความพร้อมของแต่ละโรงเรียนว่ามีทักษะความสามารถด้านใดบ้างที่จะให้เมืองพัทยาสนับสนุน อย่างโรงเรียนเมืองพัทยา 11 ที่จะมีการผลักดันเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านวัฒนธรรม แรงงาน กีฬา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งแรกของประเทศ.