สภาอุตสาหกรรมชลบุรี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สสจ.ชลบุรี

ชลบุรี(25 พฤษภาคม 2564) นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมชลบุรี พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิก นำอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ณ ห้องโถงชั้นล่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายบุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด นายจักรพงศ์ ประภากรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 50 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค โดยมีนายแพทย์อภิวัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และนายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ต่อไป

ด้านนายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Cannula) มอบให้กับโรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 1 เครื่อง สำหรับเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงนี้ เป็นเครื่องที่มีความจำเป็นต่อผู้ป่วยระยะเริ่มแรกจนถึงผู้ป่วยอาการหนัก และในโรงพยาบาลมีเครื่องไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยในปัจจุบัน

ส่วนนายบุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด และรองประธานมูลนิธิแอล เอช กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งผลให้ประเทศไทย ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ความมั่นคงของประเทศและการเสียชีวิตของประชาชน ทำให้มูลนิธิแอล เอช เล็งเห็นความสำคัญของโรคดังกล่าว ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย จำนวน 400 อัน และชุดป้องกันPPE จำนวน 50 ชุด เพื่อมอบให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี