วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

ทต.หนองปลาไหล ลุยต่อเนื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามจุดเสี่ยง เน้นตลาดสดทุกที่ต้องปลอดเชื้อ

ที่ตลาดหนองเกตุน้อย เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมกับออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงและชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น

นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่าหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ถึงเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าตอนนี้ประชาชนในพื้นที่มีความหวาดกลัวกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากการระบาดระลอก 3 นี้เชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ ทำให้ติดต่อถึงกันอย่างรวดเร็ว จึงอยากให้เทศบาลลงพื้นที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าจะปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อในระลอกที่ 3 นี้ไปด้วยกัน

ที่ผ่านมาทั้ง 2 ระลอก ทางเทศบาลได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนเรื่อยมาก ดังนั้นในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากตลาดทุกแห่งประสานความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าในการจัดเก็บร้านให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก โดยเริ่มพ่นยาฆ่าเชื้อที่ตลาดหนองเกตุน้อยเป็นที่แรก แล้วเคลื่อนย้ายไปยังตลาดสระบัว ตล่าดทางรถไฟ ตามลำดับ เป็นการทำความสะอาดชุดใหญ่ในภาคกลางวัน .