+covid-19ชุมชน

ซิโนแวคล็อตพิเศษ 20,000 โดส มาแน่ 20-21 พ.ค.นี้ เตรียมฉีดให้ชาวบางละมุง 4 จุด

ตามที่ประชาชนและสาธารณชนต่างรอคอยความหวังการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยในส่วนของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นั้นถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สำคัญพิเศษที่ต้องเร่งกระจายวัคซีนเพื่อเสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภูมิภาค โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมรับวัคซีนซิโนแวคล็อตพิเศษที่ถูกปรับลดจาก 30,000 โดส เหลือ 20,000 โดส และยังไม่ทราบวันเวลาที่แน่นัดในการเดินทางมาของวัคซีน และกำหนดเข้ารับบริการวัคซีนได้เมื่อใดนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการแชร์ข้อมูลในเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.เกี่ยวกับสถานที่รับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดชลบุรี ศักยภาพการให้บริการสถานพยาบาลละกี่โดส รวมทั้งวันเวลาที่จะให้บริการ โดยกำหนดไว้ คือวันที่ 20-21 พ.ค.64 ที่จะถึงนี้ สร้างความสนใจให้คนในพิ้นที่บางละมุงเป็นจำนวนมาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่ล้วนรอฟังคำตอบความแน่ชัดในเรื่องการจัดการวัคซีนของจังหวัดชลบุรี

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประขาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ถึงที่มาของข้อมูลดังกล่าว ได้รับคำตอบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี หลังจากมีรายงานว่าจะมีวัคซีนซิโนแวคเข้ามาให้จังหวัดชลบุรี จำนวน 45,000 โดส โดยได้กำหนดสถานที่บริการวัคซีนซิโนแวครวม 29 แห่ง แบ่งเป็นอำเภอเมืองชลบุรี 9 แห่ง

ส่วนอำเภอบางละมุง ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด จำนวน 20,000 โดส ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมของสถานที่จัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 4 จุด คือ 1. รพ.กรุงเทพพัทยา 2.รพ.เมืองพัทยา 3.ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลโป่ง และ 4.สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก พร้อมแล้ว 100 %