สธ.บางละมุงคาดสัปดาห์นี้กลุ่มเสี่ยงได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคแน่ ส่วนล็อต 2 แอสตราฯ จ่อคิวมา 1.47แสนโดส ต้นมิ.ย.

จากรณีอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลมาเพื่อดำเนินการตามแผนในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเน้นไปในที่ประชาชนและผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยา ด้วยมีแผนดำเนินการฉีดวัคซีนครบรายละ 2 โดส ในอัตราสัดส่วน 70 % ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ต่อมาพบว่าวัคซีนที่จะใช้ฉีดให้กับประชาชนในอำเภอบางละมุง ถูกลดจำนวนลงไป จาก 3 หมื่นโดส เหลือ 2 หมื่นโดสนั้น

ด้านนายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เผยว่าจากกรณีที่ได้มีการกำหนดวันที่รับวัคซีนในล็อตแรก สำหรับประชาชนและผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยวนั้น พบว่าก่อนหน้านี้กำหนดวันเวลาจัดฉีดวัคซีนไว้วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 แต่ขณะนี้วัคซีนยังมาไม่ถึง เป็นต้องเลื่อนวันในการฉีดวัคซีนออกไป แต่คาดว่าน่าในสัปดาห์นี้ จะได้วัคซีนจำนวน 20,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนและผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยว จำนวน 20,000 คน แบ่งสถานที่ออกเป็น 4 แห่ง ได้แก่ รพ.กรุงเทพพัทยา จะรับผู้ที่อยู่ในเขตพัทยาเป็นหลัก สามารถฉีดได้ 5,000 โดส รพ.เมืองพัทยา จะเน้นประชากรในกลุ่มเกาะล้านและกลางเมือง จำนวน 2,000 โดส ที่เทศบาลตำบลโป่ง ซึ่งรับเอาพื้นที่ของเขาไม้แก้วรวมไปด้วย จำนวน 1,500 โดส และที่สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก จำนวน 11,500 โดส ซึ่งจะรวมทั้งในส่วนของเมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลตะเคียนเตี้ย และบางละมุง โดยในส่วนนี้อาจจะมีประชาชนบางส่วนที่เข้ามาฉีดในลักษณะแบบ Walk in ก็สามารถทำได้หากวัคซีนยังเหลือ

ส่วนวัคซีนในล็อตที่ 2 คาดว่าจะเข้ามาในช่วงต้นเดือนมิถุนายน จังหวัดชลบุรีขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐจำนวน 500,000 โดส ซึ่งทางอำเภอบางละมุง ขอไป 147,000โดส เป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกาทั้งหมด แต่จะได้ตามเป้าหมายหรือไม่คงต้องรอดูกันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เรื่องของการฉีดวัคซีน ยังถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนต้องฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง 7 โรคร้ายแรง จะทำให้อัตราความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นน้อยลงไป นี้สาธารณสุขอำเภอขอความร่วมมือท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ผลดีที่จะเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของสุขภภาพร่างกาย เศรษฐกิจและสังคม

ด้านนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เผยว่า ขณะนี้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ทั้ง 4 แห่ง ไว้แล้วกว่า 70-80 เปอร์เซ็นต์ รอเพียงวัคซีนที่จะมาถึง พร้อมฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนได้ทันที อย่างไรก็ตามในส่วนของการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน ตอนนี้อำเภอบางละมุงได้ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ร่วมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีน รวมถึงข้อดีในการฉีดวัคซีน โดยขณะนี้ยังคงเปิดโอกาสให้ประชาชนลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ตามสถานีอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่อาศัย เพราะว่าวัคซีนล็อตแรกจะมาประมาณ 20,000 โดส ส่วนล็อตที่ 2 นีคาดว่าจะมาอีกกว่า 147,000 โดส และคาดว่าน่าจะมีล็อตต่อไปตามมา ส่วนลำดับในการจัดสรรวัคซีนนั้น ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการลงทะเบียนของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นในเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีน จึงเป็นเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้.