พัทยาเฮ! รัฐอุดหนุนงบปี 64 กว่า1.8 พันล้าน เตรียมจัดสรรพัฒนาเมือง

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากที่เมืองพัทยาได้เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น และคณะอนุกรรมาธิการที่พิจารณาเรื่อง EEC โดยเมืองพัทยาได้มีการเสนอของบประมาณไปทั้งสิ้น 1,980 ล้านบาท แต่มีปรับลดงบประมาณเหลือ 1,880 ล้านบาท ซึ่งก็เป็นไปตามโครงการที่เมืองพัทยาจะดำเนินการ โดยงบประมาณที่ได้รับจะแบ่งนำมาบริหารจัดการในปี 2564 รวม 4 ด้านหลัก ทั้งในด้านการจัดการด้านการศึกษา ประมาณ 500 กว่าล้านบาท งานโครงสร้างพื้นที่ฐานประมาณ 300 ล้านบาท งานด้านสังคม-ชุมชนต่าง ๆ 692 ล้านบาท และด้านสิ่งแวดล้อม 360 กว่าล้านบาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจะทำให้การพัฒนาเมืองพัทยาก้าวไปอีกระดับหนึ่ง

ทั้งนี้จะแบ่งการบริการจัดการงบประมาณออกมาเป็น 4 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย ด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองพัทยาให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาโดยจะมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองพัทยา 170 ล้านบาท ส่วนด้านโครง สร้างพื้นฐานทั้งถนน ระบบระบายน้ำและสิ่งแวดล้อม จะมีการจัดสรรงบประมาณในการจำทำโครงการต่าง ๆประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำที่จะไหลลงมาจากบริเวณด้านบนทางรถไฟได้ครบทุกโครงการ ทั้งโครงการผันน้ำไปที่คลองนาจอมเทียนและการผันน้ำยังคลองนาเกลือและคลองกระทิงลาย จะทำให้เมืองพัทยาสามารถบริการจัดการน้ำฝนจากบริเวณเหนือทางรถไฟได้ถึง 30-40% ของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาและไหลเข้าท่วมพื้นที่เมืองพัทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางเมืองพัทยาได้มีการเสนอในการศึกษาการพัฒนาแยกพัฒนาแบบครบวงจร ทั้งการศึกษาการดำเนินการก่อสร้างระบบทางลอดพัทยาใต้เหมือนทางลอดพัทยากลางและการศึกษาการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยก เพื่อ ให้การจราจรบริเวณแยกพัทยาใต้ เขาตาโลและแยกเทพประสิทธิ ได้รับแก้ไขปัญหาหารจราจรที่หนาแน่ ทั้งนี้ในปี 2564 นั้นงบประมาณหลักๆในการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่าสำหรับงบประมาณที่ได้รับมานั้นจะมีการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบชายหาด ตั้งแต่โค้งดุสิตไปถึงปากทางวอล์คกิ้งสตรีท ด้วยงบประมาณในการดำเนินการ 170 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่ชายหาดพัทยาให้เป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่ไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ หลังได้มีการขยายพื้นที่ชายหาดไปแล้ว 35 เมตร จะได้มีความสวยงามสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาการจราจรและการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้ภาพการท่อง เที่ยวของเมืองพัทยาเปลี่ยนไป

อีกทั้งเมืองพัทยายังได้ร่วมกับกรมเจ้าท่าดำเนินการขยายพื้นที่ชายหาดจอมเทียนกว้าง 35 เมตร ตลอดชายหาดจอมเทียนระยะทาง 7 กิโลเมตร ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้รับการจัดสรรงบประ มาณมาแล้วในระยะทาง 3.5 กิดลเมตร โดยจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่บริเวณร้านลุงไสว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่วิกฤตที่สุด ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพันในการดำเนินการก่อสร้างถึงชายหาดดงตาล ทั้งนี้จะทำให้พื้นที่ที่เป็นชายหาดของเมืองพัทยาตั้งแต่พัทยาเหนือไปจนสุดหาดจอมเทียนเป็นชายหาดที่มีความสวยงาม นอกจาก นี้เมืองพัทยาจะมีการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียนควบคู่ไปด้วยในการขยายพื้นที่จอดรถให้มีมากขึ้น ปรับภูมิทัศน์ให้มีพื้นที่ออกกำลังกายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดชายหาด พร้อมทั้งเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางน้ำและพักผ่อนบริเวณชายหาดเพิ่มขึ้น ในการรองรับการเจริญเติบโตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและรองรับการเป็นศูนย์การแห่งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการลงทุนของEEC ตามเป้าหมายของรัฐบาล ทั้งนี้งบประมาณปี 2564นั้นได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว ซึ่งเมืองพัทยาจะได้รับงบประมาณในส่วนหลัก ๆในการที่จะนำมาดูแลและพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยาอย่างครบวงจรในปี 2564