+covid-19จิตอาสาชุมชน

จิตอาสาพัทยา ร่วมกับมพย.จัดระเบียบ “โบสถ์เซนต์นิโคลัส” สร้างพื้นที่สะอาด ปราศจากเชื้อไวรัสโควิด-19

ตามที่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความสะอาดและจัดการพื้นที่ศาสนสถานในเขตเมืองพัทยาของทุกศาสนาให้มีความเป็นระเรียบเรียบร้อย เพื่อขจัดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่สำคัญสำหรับประชาชนเมืองพัทยา โดยที่ผ่านมาตัวแทนเมืองพัทยาร่วมกับประชาชนจิตอาสาทำความสะอาดวัดวาอารามต่างๆ ไปแล้วนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564 นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา และทีมงานจิตอาสา เข้ามาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของโบสถ์เซนต์นิโคลัส พัทยา โดยนอกจากกระจายกำลังกันกวาดพื้นและจัดการสิ่งสกปรกรกรุงรังแล้ว ได้นำรถน้ำมาฉีดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของสถานที่เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยเช่นกัน

ด้าน นายภาสกร เปิดเผยว่า นโยบายให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้สั่งการยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้ดำเนินการในส่วนของวัดวาอารามต่างๆ แล้ว จึงได้มาทำความสะอาดในส่วนของคริสตศาสนสถาน ซึ่งโบสถ์ถือเป็นสถานที่หรือศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในพัทยาจำนวนมาก ก่อนจะได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดในศาสนสถานอื่นๆ อีกต่อไป