วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ช่าวในพระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทาน เครื่อง Oxygen high flow ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ชลบุรี (6พ.ค.2564) ที่ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ เมื่อเวลา 14.00 น. มีพิธีรับมอบเครื่อง Oxygen high flow พระราชทาน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โดยมีพลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธี

ในพิธี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นรับมอบเครื่อง Oxygen high flow จำนวน 4 เครื่อง

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด19 นั้น

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen high flow แก่โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 4 เครื่อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19(และโรคระบาดต่างๆ) ต่อไป