ผู้บริหารมูลนิธิสว่าง-เมืองพัทยา ร่วมสักการะองค์โป๊ยเซียนฯ เสริมมงคลรับปีใหม่จีน

ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นาเกลือ (25 มกราคม 2563) นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นาเกลือ นำเหล่าบรรดาคณะกรรมการมูลนิธิ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และคณะรองนายกเมืองพัทยา ประกอบไปด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ,นายมาโนช หนองใหญ่ ,นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ ,นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เดินทางเข้าร่วมสักการะองค์โป๊ยเซียนโจ่วซือ และองค์เทพเจ้าแปดเซียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ชาวจีน

หลังจากที่คณะผู้บริหารเมืองพัทยาเดินทางมาถึง ขบวนมังกรทองได้แห่เข้ามูลนิสว่างบริบูรณ์ พร้อมร่วมสักการะองค์โป๊ยเซียนโจ่วซื้อ เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยบรรยากาศในการสักการะเทพเจ้าในวันตรุษจีนปีนี้ ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก โดยทุกคนจะเลือกใส่เสื้อผ้าสีแดง ซึ่งเป็นสีมงคล ก่อนที่จะร่วมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกตามลำดับ.