ส.อุตสาหกรรมยางจีนในไทย ร่วมกับเมืองพัทยา แจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา สมาคมอุตสาหกรรมยาง บริษัท สัญชาติจีนในประเทศไทย นำโดยนาง เฉิน หัว ประธานสมาคมอุตสาหกรรมยาง บริษัท สัญชาติจีนในประเทศไทย พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมยาง บริษัท สัญชาติจีนในประเทศไทยทั้ง 9 บริษัท ร่วมจัดมอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม พร้อมอาหารแห้ง จำนวน 1,000 ชุด แจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา ร่วมจัดระเบียบและฉีดเจลล้างมือให้ประชาชนก่อนจะรับของแจก

ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมยาง บริษัท สัญชาติจีนในประเทศไทย ก่อตั้งภายใต้สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทยโดยเป็นการรวมกลุ่มของ บริษัท ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางสมาชิกของสมาคมประกอบด้วย 1.บริษัท จงเช่อรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2.บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด (หลิงหลง) 3.บริษัท เซนจูรี่ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัท หวาอี้กรุ๊ป (ประเทศไทย) 5.บริษัท เจนเนอรัลรับเบอร์ (ไทยแลนด์) 6.บริษัท ปรึ่งซ์เฉิงซานไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด 7.บริษัท ซินไท่อินดัสเตรียลเทรด จำกัด 8.บริษัท ซากุระปริ้นติ้งเทคโนโลยี จำกัด และ9.บริษัท เซลคอนสตรัคชั่นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด.