วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+กรมเจ้าท่าชุมชนท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์

สนง.เจ้าท่าพัทยา บรูณาการร่วมทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่ ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ แหลมบาลีฮาย นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางน้ำร่วม เทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 10-16 เมษายน 2564 พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงหห์ รองนายกเมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ตัวแทนกองบังคับการตำรวจน้ำ ตัวเทนมูลนิธิสว่างบริบูณ์เมืองพัทยา เครือข่ายอาสาวารี และเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา เข้าร่วมเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง

นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 กล่าวว่า ด้วยระหว่างวันที่ 10-16 เมษายนนี้ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันคาดว่าจะมีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและชายทะเลเป็นจำนวนมาก อีกทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย กรมเจ้าท่าจึงได้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำและจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ พร้อมทั้งเข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อควงามปลอดภัย และมาตรการป้องกันโควิด-19

อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและกระบวนการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน เพื่อกับควบคุมดูแล และอำนวยความสะดวกปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำ ตรวจสอบสภาพเรือและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในเรือให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ เรือ และท่าเทียบเรือ สถานีขนส่งทางน้ำในพื้นที่

รวมถึงการจัดระเบียบการจราจรทางน้ำให้เกิดความสะดวกปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการประกอบด้วย ตำรวจน้ำ ฝ่ายกูภัยทางทะเลและชายฝั่ง เมืองพัทยา หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ และเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 3