วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

เมืองพัทยาจัดเสริมทักษะภาษาต่างประเทศให้ประชาชน รองรับนทท.ต่างชาติ.

ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา เมืองพัทยา ส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบสำนักการศึกษาเมืองพัทยาได้จัดพิธีเปิดการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนประจำปี2564 ระยะที่2 เนื่องเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยในแต่ละปีพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ ต่างเดินทางมาท่องทเยวยังเมืองพัทยา ปีละหลายล้านคน แต่เนื่องจากในช่วงนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังคงระบาดอยู่ในทั่วโดย จึงทำให้ภาคการท่องเที่ยวยซบเซาลง นักท่องเที่ยวไม่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบางประเทศเริ่มบางเบาลงแล้ว ดังนั้นสำนักการศึกษาเมืองพัทยาจึงได้อาศัยจังหวะช่วงนี้ เสริมทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ ให้ประชานสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในเบื้องต้อน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยา หลังจากที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกดีขึ้น ซึ่งในวมีประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

การอบรมในครั้งนี้ มีหลักสูตรที่เปิดสอนแก่ประชาชนที่สนใจหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานหลักสูตร 30 ชั่วโมงจำนวน 30 คน หลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 30 ชั่วโมงจำนวน 30 คนและหลักสูตรภาษาจีนระดับกลางหลักสูตร 30 ชั่วโมงจำนวน 30 คนรวมทั้งสิ้น 90 คน โดยมีนางฐิตาภา จันทร์กระจ่าง หัวหน้าฝ่ายการส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบสำนักการศึกษาเมืองพัทยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี

จากนั้น นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ในฐานะประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมฝากให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจในการเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อนำไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศอีกทั้งเป็นการรองรับการพัฒนาโครงข่ายที่พบว่าเมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย.