สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี 5 เม.ย.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 คน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย

1) เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19ในจังหวัดสมุทรปราการมาขอรักษาในชลบุรี 1 ราย

2) เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มก้อนของชาวญี่ปุ่นที่ไปร่วมงานสังสรรค์ใน กทม 6 ราย (ไปร่วมงาน กทม 2 ราย และเป็นผู้สัมผัส 4 ราย) เป็นชาวญี่ปุ่น 5 ราย ไทย 1 ราย

ทั้งนี้ได้ค้นหาผู้สัมผัสและส่งตรวจหาเชื้อไปแล้ว จำนวน 110 ราย ผลออกแล้ว 20 ราย (ไม่พบเชื้อ 17 ราย พบเชื้อ 3 รายซึ่งรวมในประกาศวันนี้แล้ว รอผล 90ราย) ในวันนี้จะดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส สอบสวนโรคเพิ่มเติม

ทั้งนี้ขอความร่วมมือชาวชลบุรีงดไปเที่ยวสถานบันเทิงใน กทม และปริมณฑลในช่วงนี้ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และนำกลับมาแพร่ระบาดในชลบุรีได้
ขณะนี้ยังมีเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย และอาจมีผู้รับเชื้อเข้าจังหวัดชลบุรี หรืออาจจะมีเชื้อหลงเหลือในจังหวัดชลบุรี

ขอให้ทุกท่านยังคงเคร่งครัดในมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ดำเนินกิจกรรมที่มีคนร่วมงานหมู่มากตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมโรค ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ