วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
covidchon

โควิด-19 ชลบุรี 11 ม.ค.2565 สัญญาณดี ป่วยใหม่ เริ่มลด ไร้ตายเพิ่ม พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรี รายงานว่าวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 583 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 26 ราย สะสม 225 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 47 ราย

2. Cluster ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 21 ราย สะสม 777 ราย

3. Cluster Flash express พัทยา-นาเกลือ อ.บางละมุง 3 ราย สะสม 3 ราย

4. Cluster บริษัท อินเตอร์เฟส โซลูชั่น จำกัด อำเภอศรีราชา( ไซด์งาน บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สำโรงเหนือ สมุทรปราการ) 9 ราย สะสม 10 ราย

5. Cluster ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 6 ราย สะสม 227 ราย

6. Cluster ร้าน Mello Yello bar อ.สัตหีบ 3 ราย สะสม 15 ราย

7. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 11 ราย

8. บุคคลทางการแพทย์ 6 ราย

9. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 36 ราย ดังนี้
9.1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ราย
9.2 กทม. 3 ราย
9.3 จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ราย
9.4 จังหวัดอุดรธานี 3 ราย
9.5 จังหวัดอุบลราชธานี 3 ราย
9.6 จังหวัดขอนแก่น 2 ราย
9.7 จังหวัดระยอง 2 ราย
9.8 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย
9.9 จังหวัดจันทบุรี 1 ราย
9.10 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย
9.11 จังหวัดชัยภูมิ 1 ราย
9.12 จังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย
9.13 จังหวัดนครพนม 1 ราย
9.14 จังหวัดเพชรบุรี 1 ราย
9.15 จังหวัดภูเก๊ต 1 ราย
9.16 จังหวัดมุกดาหาร1 ราย
9.17 จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย
9.18 จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ราย
9.19 จังหวัดสมุทรสาคร 1 ราย
9.20 จังหวัดสระแก้ว 1 ราย
9.21 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ราย
9.22 จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย
9.23 จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ราย

10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
10.1 ในครอบครัว 119 ราย
10.2 จากสถานที่ทำงาน 98 ราย
10.3 บุคคลใกล้ชิด 31 ราย
10.4 ร่วมวงสังสรรค์ 33 ราย

11. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 11 ราย

12. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 170 ราย

ณ วันที่ 11 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,815,319 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,116 คน ปอดอักเสบ 11 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 105,460 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 408,294 คน รวม 513,754 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 122 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 4,101 คน ปอดอักเสบ 11 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้เมีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมือง และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมือง และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขาตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมือง ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว
1. เลิกงานไม่สังสรรค์
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน
6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ไหว และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี
ค้นให้มาก กักให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน

1 ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2 กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3 ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เชื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ ( smart living with covid-19 )และอาจกลายเเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมปัองกัน ( covid-19 free setting)

4 ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน

#ค้นให้ทั่ว_กักให้ดี_ชีวิตวิถีใหม่_ร่วมใจฉีดวัคซีน_สู้ภัยโควิด19 #รู้หน้า_ไม่รู้ใจ_ไม่รู้ใครติดโควิดบ้าง
#อยู่ห่างกัน_หมั่นล้างมือ_แมสก์ต้องใส่_สแกนไทยชนะ