นายกเมืองพัทยา รุดให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุข หลังฉีดวัคซีน โควิด-19 ล็อตแรก

ที่บริเวณโรงพยาบาลเมืองพัทยา ( 2 เมษายน 2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เดินทางมาที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ในการรับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ล็อตแรกของเมืองพัทยา จำนวน 248 โดส เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายแรก คือบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด่านหน้าด้านสาธารณสุข

นายสนธยา เปิดเผยว่า วัคซีนที่เมืองพัทยาได้รับจากสาธารณสุขจังหวัดในวันนี้ เป็นล็อตที่ 2 ของรัฐบาลส่งมาให้จังหวัดชลบุรี เป็นวัคซีนจากซิโนแวคที่รัฐบาลได้รับมาจากการจัดซื้อจำนวน 8 แสนโดส และการฉีดให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ในการดูแลประชาชน และเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทุกวัน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการฉีดวัคซีน มีการเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า เป็นไปตามเป้าหมายทั้ง 248 รายที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ตรวจสอบการลงทะเบียนในการฉีดก็ไม่พบปัญหา สถานที่ในการฉีด อยู่ด้านนอกที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เป็นอาคารด้านหน้าโรงพยาบาลเมืองพัทยา การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ถือเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานและมีการรับรองจาก อย. และทั่วโลก โดยหลังการฉีดวัคซีนในพื้นที่เมืองพัทยา จากการสอบถามผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ยังไม่พบผู้ที่มีอาการข้างเคียง หรือเกิดอาการผิดปกติจากการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด และมีความมั่นใจในวัคซีนที่รัฐบาลดำเนินการจัดสรรมาให้ ซึ่งจากนี้ผู้ที่รับการฉีดวัคซีนในวันนี้ จะเข้ารับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 23 เมษายน นี้.