วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+การเมือง

ทต.หนองปลาไหล เดินหน้าอบรม กก.ปจ. หน่วยเลือกตั้ง เขต 1 รับมือการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น 28 มีนาคม นี้

ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล (24 มีนาคม 2564) นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้นำวิทยากรจาก กกต.จังหวัด มาให้ความรู้ในการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ โดยครั้งนี้เป็นการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในเขตที่ 1 ซึ่งมีทั้งหมด 12 หน่วยเลือกตั้งด้วยกัน ส่วนในวันรุ่งขึ้นเป็นการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 11 หน่วย

นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เผยว่า สำหรับการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่าแต่ละคนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้าง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบมีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังคงเน้นและยึดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งที่เข้มงวดการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

สำหรับหัวข้อในการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในครั้งนี้ มีอาทิ การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง และข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น.