+กีฬา

สมาคมเจ็ตสกี หารือเมืองพัทยาเตรียมความพร้อม เปิดหาดจอมเทีน จัดการแข่งขัน Jet Ski-World Cup 2020

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมการแข่งขัน Jet Ski -World Cup 2020 พร้อมด้วย นายสิทธิชัย สืบสหการ รองเลขาธิการสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากสมาคมเจ็ทสกีฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้หารือในเรื่องไฟฟ้า การจราจร อุปกรณ์ในการแข่งขัน รวมถึงเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยระหว่างการจัดแข่งขันโดยเมืองพัทยาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนประสานงานกับผู้จัดการแข่งขัน

ทั้งนี้การจัดแข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติ “Jet Ski -World Cup 2020 ” เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเมืองพัทยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2564 ณ บริเวณชายหาดจอมเทียน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำ ระดับนานาชาติ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย โดยปีนี้ได้รับการตอบรับจากนักกีฬาเจ็ตสกี 11 ประเทศ ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาทุกคนจะต้องเข้ารับการกักตัว ตามมาตรการของศบค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19