วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+การศึกษาชุมชน

ทม.หนองปรือ ผนึกกำลัง 7 องค์กร MOUร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กในโรงเรียน

ที่โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ (29 กรกฎาคม 2563)เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับ 7 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กในโรงเรียนระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งถือว่าเป็นการลงนามความร่วมมือกันครั้งแรก และถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อปกป้องและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ, พลตำรวจตรีมานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการอำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค2 นางสาวอรวรรณ เสาวพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การเฟรนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ,นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ,นางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส ,นางรัชญา ไชยสมบัติ หัวหน้างานฝ่ายบุคลกร แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ,นางสาวอภิณห์พร สินมณีฐานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลม และนายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกันลงนามความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อน นโยบายคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา

ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีระบบคุ้มครองเด็กที่ดีและมีประสิทธิภาพ ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก สามารถแก้ไขปัญหาในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการเฝ้าระวัง และส่งต่อความช่วยเหลือที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วโดยการทำงานบูรณาการร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองเด็ก โดยมีเครือข่ายที่ทำงานกันอย่างเป็นระบบเด็กในชุมชนได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย ส่งผลให้เมืองหนองปรือเป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับเด็ก สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในวันนี้พบว่าได้รับความร่วมมือจากโนรงเรียนในเครือข่าย และ หน่วยงานภาครัฐ 8 องค์กร ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นอย่างดี.