-ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

มวลมิตรเนืองแน่น ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบ 50 ปี ‘เสี่ยเอ้-มีชัย อินทร์พิทักษ์’ นักธุรกิจ-นักการเมืองไฟแรง

ที่สำนักงานใหญ่ บ.เอ็มไอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566ที่ผ่านมา คับคั่งไปด้วยบุคคลจากแวดวงต่างๆ ทั้งนักการเมือง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ข้าราชการเทศบาลเมืองหนองปรือ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ตบเท้าเข้าร่วมอวยพร นายมีชัย อินทร์พิทักษ์ หรือ เสี่ยเอ้ ประธานกรรมการบริหาร บ.เอ็มไอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์

นอกจากนี้ ยังมีนักธุรกิจ ภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน นำกระเช้าดอกไม้ ของขวัญ เข้าร่วมอวยพรอย่างไม่ขาดสาย อาทิ นายศักดิ์สิทธิ์ ธีระพรสถานนท์ ประธานกรรมการ โครงการ เอส.พี.วิลเลจ 1-5 และฮันนี่อาบอบนวด นายอธิบดี บุญชารี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์อธิปบูรพา ฯลฯ

ทั้งนี้ นายมีชัย อินทร์พิทักษ์ หรือ เสี่ยเอ้ ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น ด้วยบทบาทนักธุรกิจมือทองที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่รู้จักในสังคมเมืองพัทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมากมาย ทั้งตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ และประธานคณะทำงานนายกเมืองพัทยา เป็นต้น