-ชุมชนตำรวจ

ตำรวจนาจอมเทียน สร้างเครือข่ายประชาชนป้องกันอาชญากรรม

ที่ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64 พ.ต.อ.สันติ ชูเชิด ผกก.สภ.นาจอมเทียน เปิดการฝึกอบรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมในระดับตำบล ตามนโยบายของ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรมหนึ่งวัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน เอกชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการป้องกันอาชญากรรม และยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และความรุนแรงของอาชญากรรม และเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุสำคัญได้ทันเวลา เป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี