วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+จิตอาสาชุมชนพัฒนาสังคม

ศอญ.จอส.พระราชทาน ตรวจเยี่ยม “โครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ”เรือนจำพิเศษพัทยา

ที่เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2564 พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดประสานงานไตรโครงการ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบำบัดน้ำเสีย โครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง การอบรมตามโครงการ “จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)” และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง และนายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ

นายนริศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำพิเศษพัทยา และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการตามนโยบายหรือโครงการข้างต้น เพื่อนำความรู้ ข้อแนะนำ หรือข้อติดตาม มาปรับปรุงการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาในภาพรวม ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านนายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา กล่าวรายงานถึงระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำฯ ว่า เรือนจำพิเศษพัทยา ใช้ระบบน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS) เป็นวิธีบำบัดน้ำเสียด้วยทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรียจำพวกที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถบำบัดได้ทั้งน้ำเสียชุมชน และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่ในการเดินระบบประเภทดังกล่าวอาจมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากจำเป็นต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่างๆ ให้เหมาะสมแก่การทำงาน และการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียในระบบ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด

ส่วนการบริหารจัดการขยะเรือนจำฯ ได้จัดพื้นที่จัดเก็บขยะตามแดนต่างๆ ทุกแดน และมีการจำแนกประเภทขยะ โดยจะคัดแยกขยะจำพวกขวดน้ำพลาสติก เพื่อเก็บไว้ขายนำเงินมาบำรุงแดน ส่วนขยะเน่าเสียจะนำมารวมไว้และขนทิ้งโดยรถขยะจากเทศบาล เวลา 16.30 น.ของทุกวัน มีจำนวนเฉลี่ย 30 ถัง/วัน คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 1,200 กิโลกรัม โดยเรือนจำฯ จ่ายค่าขนทิ้งเป็นเงินจำนวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อเดือน

สำหรับเศษอาหารที่เหลือจากจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษพัทยา ได้ประมูลขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการใช้จัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุดและถูกต้องตรงตามข้อกำหนด เงื่อนไขในการเสนอราคาเหมาตลอดทั้งปี ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน โดยมีเศษอาหารเหลือจากการใช้จัดเลี้ยงผู้ต้องขังเฉลี่ย 7 ถัง (200 ลิตร)/วัน คิดเป็นน้ำหนักโดยประมาณ 500 กิโลกรัม.