-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา เร่งรัดผู้รับเหมาพัฒนาระบบไฟฟ้าฯ คืนพื้นที่จราจรถนนสุขุมวิท ลดผลกระทบท่องเทียว

นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยภายหลังนำคณะนายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง รก.ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในเมืองพัทยา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าชลบุรี ช่วงหน้าแม็กซ์ มวยไทย ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในเมืองพัทยา เพื่อเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จไปตามแผนงานที่เมืองพัทยากำหนดให้ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น รวมถึงการสัญจรไปมาของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจากากรงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าการดำเนินการก่อสร้างเหลือระยะทางประมาร 100 เมตร ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าก็จะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมคืนผิวจราจร โดยจะเร่งดำเนินการก่อสร้างต่อตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมนี้

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าจุดดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินงานเทบล็อก สำหรับวางท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร จำนวน 6-8 ท่อ สำหรับนำสายไฟ สายสื่อสาร และสายต่างๆ ลงใต้ดิน เพื่อเชื่อมต่อบ่อพักขนาด 2.00 x 3.00 เมตร พร้อมดำเนินการบดอัด และเทผิวคอนกรีต เพื่อคืนผิวจราจร ซึ่งเหลือการดำเนินงานก่อสร้างเพียง 100 เมตรก็จะแล้วเสร็จในช่วงถนนสุขุมวิท

สำหรับสภาพการคืนผิวจราจรนั้นพบว่าในส่วนถนนสุขุมวิทนั้นมีการคืนสภาพผิวจราจรดีกว่าการก่อสร้างโครงการเดียวกันในจุดอื่นๆ ซึ่งการคืนสภาพผิวจราจรจรนั้น เป็นไปตามที่เมืองพัทยากำหนดวให้กับผู้รับเหมา ส่วนการก่อสร้างบริเวณถนนสุขุมวิทบ้างช่วงที่ยังดำเนินการแล้วเสร็จนั้น ด้วยจะมีการติดตั้งตู้ควบวคุมไฟฟ้าทำให้ต้องมีการขุดผิวจราจทางเท้าเพื่อดำเนินการติดตั้งตู้ดังกล่าวในแต่ละช่วง ซึ่งจะไม่กระทบต่อการจราจรโดยภาพรวมแต่อย่างใด ทั้งนี้ภาพรวมการก่อสร้างบริเวณถนนสุขุมวิทนั้นเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้แม้จะมีการคลดเคลื่อนไปบ้างในเรื่องของการก่อสร้างและการคืนผิวจราจร ด้วยปัจจัยภายนอกส่งผลให้การดำเนินการเกิดการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้