-วันพ่อแห่งชาติ

สโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ชวนทำดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ

ที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นท์พลาซ่า พัทยา (4 ธันวาคม 2562 ) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งขาติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร โดยมีไลออนส์ธนกฤต โชคมงคลธนกุล นายสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน นำสมาชิก ร่วมพิธีเปิดงาน

สำหรับกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ทางสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีบรรดานักเรียนจากโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร และนักท่องเที่ยว มาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างคึกคัก

นอกจากนี้ วันเดียวกัน ยังมีกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง การแข่งขันกลองยาวพื้นเมืองระดับเยาวชน ชิงถ้วยนายกเมืองพัทยา ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน และศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นท์พลาซ่าพัทยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเมืองพัทยา 5 ,โรงเรียนเมืองพัทยา 9 , โรงเรียนเมืองพัทยา 8 และ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 เข้าร่วมในการแข่งขัน

สำหรับเกณฑ์ในการตัดสิน 100 คนแนน แยกออกเป็น การแต่งกายพื้นเมือง 20 คะแนน ,รักษาเวลาในการแสดง 15 นาที 10 คะแนน , ท่วงที ทำนอง 20 คะแนน , ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน และ การให้จังหวะลีลา / องค์ประกอบรวม 30 คะแนน ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท ,3,000 บาท , 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัลของทางสโมสร