-วันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในหลวง ร.9 “ลสชบ.บางละมุง384-จิตอาสาฯ” ร่วมทำความสะอาดวัด-โรงเรียน

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ชมรมลูกเสือชาวล้านอำเภอบางละมุง รุ่น 384 นำโดย นางศิริพร คมขำ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางละมุง รุ่น 384 พร้อมด้วย สมาชิกชมรมฯลฯ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี ) ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยทำความสะอาด กำจัดขยะบริเวณรอบโรงเรียนเมืองพัทยา 6 และพื้นที่โดยรอบโรงเรียน รวมถึงภายในวัดธรรมสามัคคี ให้มีทัศนียภาพสวยงาม สะอาดตาและน่าอยู่

สำหรับการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึงวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 จึงร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 และเป็นการรวมพลังความสามัคคีของสมาชิกชมรมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางละมุง รุ่น 384 ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ร่วมกันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10