-บริหารท้องถิ่นพัฒนาสังคม

สวนสาธารณะบึงหนองพอง “ปอดแห่งใหม่เมืองพัทยา” คืบแล้วกว่า 70%

ตามที่เมืองพัทยาภายใต้การบริหารของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงหนองพอง จอมเทียนสาย 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ด้วยงบประมาณกว่า 32 ล้านบาท ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สีเขียวและปอดแห่งใหม่ของเมืองพัทยา โดยประชาชนชาวเมืองพัทยาสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะได้อย่างสูงสุด โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 นั้น

ล่าสุด นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดังกล่าวว่าขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก เฉลี่ยแล้วมีความคืบหน้าของโครงการไปกว่า 70% แล้ว การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดการและระยะเวลาที่วางแผนไว้ เชื่อว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปีนี้ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 นี้ อย่างแน่นอน คาดว่าจะกลายเป็นแลนด์มาร์คที่จะมีพื้นที่สีเขียวรายล้อมที่เหมาะสำหรับนักออกกำลังกายแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งย่านหาดจอมเทียน

สำหรับสวนสาธารณะบึงหนองพองจะเป็นสถานที่การพักผ่อนออกกำลังกายสำหรับประชาชน และในบึงหนองพองจะสงวนไว้สำหรับกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อาทิ การพายซับ การเล่นบอร์ดต่างๆ ซึ่งจะกลายเป็นสวนสาธารณะในพื้นที่หาดจอมเทียนและเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ภายใต้การดูแลของสำนักช่างและสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ทั้งในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้งานของสถานที่

ทั้งนี้ การพัฒนาสวนสาธารณะบึงหนองพองถือได้ว่าเป็นแนวนโยบายหนึ่งของคณะผู้บริหารเมืองพัทยาในการขยายพื้นที่สำหรับประชาชนให้ได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย คล้ายกับสวนสาธารณะชัยพฤกษ์ ที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งในปีนี้จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมในส่วนของทางวิ่งและทางจักรยาน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน.