วท.สว่างบริบูรณ์ฯ-แฟลช เอ็กซ์เพรส ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาการศึกษา

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา (3 มี.ค.64) จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา โดยนายนิติ เรืองรัตนากร ผู้รับใบอนุญาต น.ส.แก้วใจ เมียดคง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา กับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด โดยนางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตร์ ตำแหน่งพาร์ตเนอร์ กลุ่มธุรกิจแฟลช และน.ส.ศนิชา ตั้งประเสริฐ ผช.ผอ.การฝ่ายพัฒนาองค์กรและกลยุทธ์บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นการตกลงที่จะให้ความร่วมมือกันและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาระหว่างทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้การลงนามในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในภาคการศึกษาด้านโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ชในสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสทางวิชาชีพให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์พัทยา ร่วมเข้าทำงานในหลากหลายสาขาวิชาในบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยะเวลาในการลงนามมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565