วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ชุมชน

ยูเอ็นดีพี จับมือ กรมคุ้มครองสิทธิฯ อบรม ตร.บังคับใช้กฎหมายภายใต้มิติทางเพศ

ที่โรงแรมดีวารี จอมเทียน (13 พฤศจิกายน 2562)  มร.รอโน เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ประเทศไทย) ,ฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ ,ผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง ตร.ท่องเที่ยว,ตร.ตม.และตร.ท้องที่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้มิติทางเพศ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้อย่างให้เกียรติและเท่าเทียมกัน

มีการแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน พร้อมทั้งทำความเข้าใจหลักการสำคัญและความจำเป็นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแบบทดสอบการฝึกอบรม เรียนรู้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ส่วนช่วงที่ 2 เน้นสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เน้นในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ,เรียนรู้ปัญหาและประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน คาดว่าหลังการอบรมจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น