วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ภาพข่าว

เมืองพัทยา รับมอบเครื่องบริโภค ส่งต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ที่ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยานายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบเครื่องบริโภค จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 1,00 ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 50 ลัง และนำมันพืช 1,000 ขวด จาก นายพูนทรัพย์ มังคลาด ตัวแทน บริษัทโกคูอู่คงเดรีเวอรี่ และตัวจากกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนที่อยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทโกคูอู่คงเดรีเวอรี่ ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่มคนจีนที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเมืองพัทยา ตั้งแต่ก่อนช่วงโควิด-19 ระบาดและได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ก็ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนขาดรายได้ เมืองพัทยาและบริษัทโกคูอู่คงเดรีเวอรี่ จึงได้นำเครื่องบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง มาจัดมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 รวม 4 วัน ได้มีการจัดมอบเครื่องบริโภคไปแล้ว 4,000 ชุด

ในส่วนที่ได้รับมอบวันนี้จะนำไปมอบให้กับประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ ต่อไป โดยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และประธานชุมชนจะร่วมกันคัดเลือกประชาชนในแต่ละชุมนที่ได้รับความเดือดร้อนกี่ราย ก่อนจะนำไปมอบให้กับคนในชุมชนทั้ง 42 ชุมชน อีกทั้งเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมจะนำเครื่องบริโภคไปมอบให้กับผู้สูงอาย ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ได้รับคงวามเดือดร้อนทั่วไป เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19