+วันพ่อแห่งชาติ

บางละมุงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ที่ วัดสังกะเปียว ม.1 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง (4 ธ.ค.62) นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่วัดสังกะเปียว เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดสังกะเปียว ด้วยการกวาดลานวัด ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 อันหาที่สุดมิได้