ภาคธุรกิจท่องเที่ยว ไม่ติดใจวัคซีนโควิด-19 ถูกตัดโควตา ขอ1หมื่นได้มาสองร้อยกว่า แต่หวั่นเปิดรับนักท่องเที่ยว/ฟื้นเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หลังจากที่อำเภอบางละมุงได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวคจำนวน 20,000 โดส และกำหนดฉีดวันแรกในวันที่ 20 พ.ค.64 ให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง โดยมีแผนกระจายฉีดให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนอาชีพกลุ่มเสี่ยง ที่ลงทะเบียนในระบบสาธารณสุขวันละ 10,000 โดส ในจุดบริการฉีดวัคซันโควิด-19 รวม 5 จุด ได้แก่ ศูนย์กีฬาภาคตะวันออก โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล และเทศบาลตำบลโป่ง

ทั้งนี้พบว่าจุดที่ให้บริการฉีดวัคซีนที่อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา เทศบาลหนองปรือ เทศบาลห้วยใหญ่ เทศบาลตำบาลบางละมุง และเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เกิดสับสนวุ่นวายตลอดทั้งวัน ด้วยการดำเนินการไม่เป็นไปตามระบบที่วางไว้ ประชาชนมายืนรอต่อแถวรอรับวัคซีนอย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า ด้วยหวั่นจะไม่ได้ฉีดวัคซีนในล็อตนี้ ทำให้ไม่มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด

ด้าน นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาภาคเอกชนได้ประสานขอรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับแรงงานภาคท่องเที่ยวไปในทุกภาคส่วนทั้งในระดับเมืองพัทยาไปจนถึงรัฐบาลส่วนกลาง โดยมีการผลักดันใน 2 อำเภอท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี คืออำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ เพื่อเปิดเมืองพัทยารับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว โดยต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ของประชากร หรือจำนวน 45,000 คน รวมวัคซีนที่จะต้องฉีด จำนวน 900,000 โดส ซึ่งวัคซีนล็อตพิเศษ 20,000 โดสที่ได้มาฉีดระหว่าง 20-21 พฤษภาคม 2564 นั้นส่วนหนึ่งมาจากเมืองพัทยา ภาคเอกชน และการท่องเที่ยวร่วมกันผลักดัน จากเริ่มแรกจะได้รับการจัดสรรวัคซีน 42,000 โดส และถูกลดลงเหลือ 20,000 โดส เพื่อนำไปให้ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงอย่างกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชนเข้าใจในหลักการนี้ แต่ล็อต 20,000 โดสที่ได้มา ภาคเอกชนส่งรายชื่อเข้ารับวัคซีนโควิด 10,000 คน กลับถูกตัดโควตาเหลือ 265 คน ซึ่งไม่ทราบว่าโควตาตรงนี้ส่วนไหนตัดไปหากเห็นความสำคัญของภาคท่องเที่ยวและต้องการเมืองท่องเที่ยว อย่างพัทยา บางละมุงและสัตหีบ เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยได้ภายในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้ วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเพียงเท่านี้ก็ไม่สามารถเปิดเมืองได้ เศรษฐกิจก็ไม่สามรถเดินหน้าต่อไปได้ หากไม่มีการจัดสรรวัคซีนโควิดให้ภาคท่องเที่ยว แผนการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวคงไม่ทัน

ส่วนการบริหารจัดการฉีดวัคซีนล็อตนี้ สำหรับจุดฉีดที่ศูนย์กีฬาภาคตะวันออก ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่ไม่ใช่เฉพาะเมืองพัทยาเท่านั้น แต่เป็นหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางละมุง โดยมีโรงพยาบาลบางละมุงเป็นแม่งานหลัก แต่ด้วยไม่รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการด้านไอทีเพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน ซึ่งต้องขอบคุณเมืองพัทยาที่จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งมาให้บริหารจัดการในการจัดฉีดวัคซีนในครั้งนี้ อีกทั้งด้วยระบบหมอพร้อมที่ยังไม่พร้อมมักจะล่มหน้างานตลอดเวลา จึงได้มีการเสนอระบบแอพพลิเคชั่นQQ ในการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งหลายภาคส่วนเห็นด้วยและมีเพียงเจ้าหน้าที่บางรายและเทศบาลหนองปรือเท่านั้นที่ไม่รับแนวคิดในการบริหารจัดการด้วยระบบQQ ด้วยมีความมั่นใจในระบบบัตรคิวที่แจกไปแล้ว ซึ่งพอถึงวันที่จัดฉีดวัคซีนให้ประชาชนวันแรก พบว่าประชาชนมายืนรอต่อแถวจำนวนมาก จนเกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากในส่วนของการจัดระบบแบบแจกบัตรคิว ส่วนการบริหารจัดการในระบบQQ ที่รับการจัดสรร 280 คิว ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด จึงอยากให้ภาครัฐบริหารจัดการฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิแม้มีวัคซีน แต่การบริหารการจัดฉีดวัคซีนไม่ดี ก็สูญเปล่า

ด้าน นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการจัดฉีดวัคซีนในครั้งนี้ต้องขอบคุณนายกเมืองพัทยาที่ร่วมผลักดันจนได้วัคซีนล็อตพิเศษมาถึง 20,000 โดส เพื่อให้ชาวพัทยา บางละมุงและแรงงานภาคท่องเที่ยวได้รับวัคซีนโควิด แม้การจัดสรรวัคซีนล็อตนี้จะถูกลดจำนวนลงจากเดิมด้วยต้องนำไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงกว่า และมีการลดจำนวนในทุกภาคส่วนของเมืองพัทยา ภาคธุรกิจเข้าใจในหลักการ ส่วนรายชื่อที่ภาคเอกชนเสนอขอรับวัคซีน 10 ,00 ราย แต่ได้รับการจัดสรร 256 ราย ส่วนนี้ทางสมาคมไม่ได้ติดใจกับจำนวนที่ได้รับในครั้งนี้ พร้อมได้มีการชี้แจงให้กับสมาชิกและภาคธุรกิจอื่นๆ ที่มีการส่งรายชื่อแรงงานเข้ารับวัคซีนผ่านสมาคมฯ ถึงเหตุผลของการได้รับการจัดสรรวัคซีนเพียง 265 ราย ซึ่งภาคธุรกิจเพียงต้องการความชัดเจนในการบริหารจัดสรรวัคซีนเท่านั้นว่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลางมีการจัดสรรให้ใครได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในล็อตนี้บ้าง

อีกทั้ง 256 ราย จากการส่งรายชื่อ 10,000 ราย ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนนั้นในส่วนของภาคท่องเที่ยวไม่เพียงพอที่จะเดินหน้าเปิดเมืองพัทยา เปิดการท่องเทียวกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการจะเปิดเมืองได้ ต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งหลังการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปแล้ว หากภาคท่องเที่ยวได้รับการฉีดวัคซีนล่าช้า ต้องขยายเวลาการเปิดเมืองไปอีก นักธุรกิจหวั่นแผนการเปิดเมืองตุลาคม 2564 จะไม่ทันตามแผนที่กำหนดด้วยแรงงานด่านหน้าของการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับวัคซีนเพียงพอ ซึ่งในขณะนี้ระหว่างที่รอวัคซีนสิ่ง ภาคเอกชนทำได้คือดูแลตัวเองไปก่อน ปฏิบัติตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัด พร้อมตั้งแผนดูแลพนักงานต่อไปหากยังไม่ได้เปิดเมืองตามที่กำหนด