ทต.หนองปลาไหล ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหมู่บ้านเจริญสุข 2

ที่บริเวณหมู่บ้านเจริญสุข 2 (25 ก.พ.2564) นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายยศพงษ์ ลินทอง กำนันตำบลหนองปลาไหล เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่ หลังจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ทำหนังสือไปยังเมืองพัทยา และสำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และตลิ่งกั้นน้ำเข้าหมู่บ้านเจริญสุข 2 เขตรับผิดชอบเมืองพัทยา หลังได้รับหนังสือแจ้งจากผู้แทนหมู่บ้านเจริญสุข 2 หมู่ 6 ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับ 3 ท้องถิ่น คือ เมืองพัทยา เทศบาลตำบลบางละมุง และเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำห้วยมาบหว้า และคลองกระทิงลาย โดยมีถนนทางคู่ขนานทางรถไฟของเมืองพัทยาก่อสร้างกีดขวางทางน้ำและมีท่อระบายน้ำขนาดเล็ก ทำให้มวลน้ำปริมาณมากไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านเจริญสุข 2 อยู่เป็นประจำ ส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายเป็นจำนวนมาก

นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า จากความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างชาวบ้านหมู่บ้านเจริญสุข 2 กับเมืองพัทยาในการแก้ไขปัญหา ด้วยการดำเนินการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยมาบหว้า จากสำนักงานสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ประมาณปี 2565

ทั้งนี้หลังโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำไม่ทันของเขื่อนเดิมจะได้รับการแก้ไข และเพื่อประสิทธิภาพในการรับน้ำและระบายน้ำของเขื่อนป้องกันตลิ่งใหม่ เกิดประโยชน์จากการเข้าใช้งานในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อน เช่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นเส้นทางคมนาคมใหม่ให้กับคนในพื้นที่ต่อไป.