สธ.หนองปรือ จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมาแมวในชุมชนหนองปรือ 2

ที่บริเวณชุมชนหนองปรือ 2 (16 มิถุนายน 2563) กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกให้บริการฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ ได้นำสุนัขและแมวที่เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีน โดยมี อสม.รพ.สต.มาปบระชัน มาช่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิด ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ชุมชนหนองปรือ 1ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวไปร่วมรับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies Virus) คนสามารถติดต่อโรคได้โดยถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเชื้อ เช่น สุนัข แมว หนู เป็นต้น กัด หรือข่วน ซึ่งเชื้อจะออกมากับน้ำลายของสัตว์ป่วยที่เป็นโรคนี้เป็นระยะๆ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สำคัญที่สุดคือ การเสริมภูมิคุ้มกันในสุนัข ซึ่งเป็นสัตว์นำโรคหลัก คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสุนัข และระวังอย่าให้สุนัขหรือแมวกัด เพราะการติดเชื้อส่วนใหญ่จะมาจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคอยู่แล้ว รวมทั้งการควบคุมจำนวนสุนัข ซึ่งการป้องกันโรคสามารถทำได้ด้วยการที่คนเลี้ยงสุนัขควรนำสุนัขทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวิธีการป้องกันโรคที่ดีที่สุด ถ้าสุนัขในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อยร้อยละ 82 จึงจะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้

รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่หรือผู้ปกครอง อย่าปล่อยให้เด็กเล็กอยู่กับสุนัขตามลำพัง และสอนให้เด็กรู้จักระมัดระวังเมื่ออยู่ใกล้สุนัข อย่ารังแก อย่าแกล้ง อย่าทำให้สุนัขตกใจ สำหรับผู้เลี้ยงสุนัขต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ให้สุนัขไปกัดคน และไม่ก่อความเดือดร้อนหรืออันตรายแก่ผู้อื่นควบคุมจำนวนสุนัขไม่ให้เพิ่มขึ้น ผู้เลี้ยงสุนัขควรนำสุนัขไปรับการคุมกำเนิดหรือนำไปทำหมัน และไม่นำสุนัขที่ไม่ต้องการไปปล่อย

ทั้งนี้ผู้ที่ถูกสัตว์ที่เสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน ต้องรีบล้างแผลใส่ยา กักสุนัขไว้ 10 วัน และไปหาหมอโดยเร็วที่สุด สุนัขที่กัดคนหรือสัตว์อื่นแล้วตายลงภายใน 10 วัน ต้องส่งหัวไปตรวจที่ห้องปฏิบัติหรือติดต่อปศุสัตว์ในพื้นที่