เกษตรจว.ชลบุรี เดินหน้าประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองปลาไหล เพื่อเป็นตัวแทนแข่งระดับเขต-ประเทศ

ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเกตุใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายจรัญญา จิตอารีย์ ประธานชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองปลาไหล ได้นำเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ประกอบไปด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังวหัดชลบุรี ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ที่เข้ามาประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันในระดับเขต และระดับประเทศต่อไป

 

ตามที่จังหวัดชลบุรี อนุมัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการยกระดับศักยภาพ เกษตรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินทั้ง 4 คน จะประเมินเพื่อการแข่งขันในระดับจังหวัด ซึ่งในจังหวัดชลบุรีมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 10 กลุ่ม ที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นตัวแทนจังกวัดแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป.