-covid-19ชุมชน

ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมสู้ภัยโควิด-19 แจกถุงยังชีพชาวบ้านนาวัง

ที่ โดมโรงเรียนบ้านนาวัง ตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการบริหารสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำท้องถิ่นร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนตามโครงการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับโครงการดังกล่าวอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา นม น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และยาประจำบ้าน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการต่างๆ ร่วมนำมามอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย จำนวนกว่า 700 ครัวเรือน.