+กฟภ.ชุมชน

เริ่มแล้ว! นำสายไฟลงดินถนนวอล์คกิ้งสตรีท

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมานพ ชอบประดิษฐ์ ผู้ช่วยว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล ผู้ช่วยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหารเมืองพัทยา และกำลังเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามรายละเอียดการปฏิบัติงานการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 kv และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนวอล์คกิ้งสตรีท ซึ่งเป็นวันแรกของการก่อสร้าง

นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล ผู้ช่วยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง กล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินกานำสายไฟลงดินถนนวอล์คกิ้งสตรีท นั้นตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติให้ กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินใน 4 เมืองหลัก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ที่จะลดปัญหาไฟฟ้าดับ และระยะเวลาไฟฟ้าดับให้น้อยลง รวมทั้งเป็นการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดความเสถียรภาพด้านการปฏิบัติและบำรุงรักษา รวมทั้งเรื่องของภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่

ส่วนแผนงานการนำสายไฟลงดินบนถนนแนวโครงการวอล์คกิ้งสตรีท เป็นลักษณะนำสายไฟฟ้ารวมทั้งระบบสื่อสารร้อยสายไปกับท่อระบายน้ำขงเดิมขนาด 1.60 เมตรของเมืองพัทยา โดยจะมีการเปิดผิวจราจรในการนำบ่อพักขนาด 2×3 เมตร ลงใต้ดิน ดำเนินการสัปดาห์ละ 3 บ่อพัก หลังมีการนำบ่อพักลงใต้ดินแล้วจะทำการเทคอนกรีตและปูนตัวหนอน เพื่อคืนผิวการจราจร ซึ่งการดำเนินการในการนำบ่อพักสายไฟลงใต้ดินจะดำเนินการตามรูปแบบดังกล่าวไปจนครบทั้ง 41 บ่อ โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 6-8 เดือน ในระยะทาง 1 กิโลเมตร ก่อนจะทำการติดตั้งตู้มิเตอร์เพื่อจ่ายกระแส ไฟขนาดตู้ 50 ซม.x5 ซม.x1.5 เมตร ในทุกระยะ 16 เมตรตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่งรวมประมาณ 100 ตู้ ซึ่งแต่ละตู้จะสามารถจ่ายกระแสไฟให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคได้จำนวน 4 ราย โดยกรณีการติดตั้งตู้นั้นจะมีการลงพื้นที่กำหนดจุดร่วมกับประกอบการ เพื่อหลีกเลี่ยงการบดบังทัศนียภาพของสถานประกอบการอีกครั้งหลังดำเนินการวางบ่อพักสายไฟแล้วเสร็จต่อไป

ขณะที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่ถนนวอล์คกิ้งสตรีทมีความพร้อมในการนำสายไฟลงดินแล้ว 100% ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งเมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีท ทั้งนี้ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างใหน้านี้ถนนวอล์คกิ้งสตรีทจะไม่มีเสาร์ไฟ สายไฟ สายสื่อสารต่าง ๆอีกต่อไป ทั้งนี้ในส่วนเมืองพัทยาจะมีการดำเนินการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ทั้งการออกแบบจัดทป้ายทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การทำหลังคาคุมถนน และการปรับผิวจราจรใหม่ ซึ่งถนนวอล์คกิ้งสตรีท โฉมใหม่ มีความสวยงาม เป็นจุดไฮไลท์ของการท่องเที่ยว “ถนนวอล์คกิ้งสตรีทมีชีวิตชีวาทั้งกลางวันและกลางคืน”

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาได้มีการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นทมี่ได้รับทราบแล้ว ทุกคนเห็นด้วยและให้ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ ในการปรับเปลี่ยนฌฉมให้กับวอล์คกิ้งสตรีทได้มีความสวยงาม ไม่มีเสาร์ไฟฟ้า สายไฟ สายสื่อสาร มาบดบังทัศนียภาพ และทำให้สถานประกอบการภายในถนนวอล์คกิ้งสตรีท มีความสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยาต่อไป